תֵאוֹיִים בכפור

ואולי אתאייד ברסיסים השמיימה, כאיש מאפיה שהתנקשו בו אנשיו.

השוטר ההמום ימלא טופס תאונה, כשמנגד נוצר פקק בשל סקרנים.

כאיילה ניסה למצוא מגן בין גופות התאויים, מפני שיני הזאבים.

זו טעות סבלנותם אינה עמם, עם בוא השלג כל ידיד הופך אויב

במיוחד זו הקטנה שמביאה עד אליהם את כלבי הטרף.

היא פונה לתאו אחד, המנגח בנחישות באחוריה המאדימים,

זהו גזר דין מוות עבורה והַכַּלבִּיִים זוכים בארוחת חורף נדירה.

בחנות הצעצועים בין הפיח של אלנבי לים, מונחות בובות שבפרוותן דבק זפת.

חסר נשימה נשען על עץ אגוז מיקרי, שסימפונותיו מתפצלות לאובך הרקיע.

קנה נשימה גדוש ברונכיט, קולט בדומיה צימחית מלוא הפה גזיי חממה.

בצמתים אורבים התנינים מזיי-רעב ודמם המאלחש קפא בעורקיהם.

לוחיות גבם מתעלות ביעילות את חום השמש לכיוון איבריהם הפנימיים.

נראים מנומנמים אך שפוכי חימה, לא תצליח לתפוס לפניהם חניה.

"עברנו תקופות שחורות משחור והגענו הלום, ניתן לעובדה זו לדבר בעד עצמה",

אמרת ועלית לרכב חדיש ומעוטר שדהר לצלילי מייתר כסוף.

מי שזכה בגביע חיטוביך, הוא זה שכפות רגליך נצמדות לשימשת רכבו.

תורמות למותג המשפחתי בהתפנקות, כאומרות "אני שלך ושלך שלי".

אוכל להזמינו לדו-קרב פיננסי, שיערך בהיפודרום הקיסרי הנטוש.

על לוחות המודעות יוכרז מאבק ענקים בין "מגלגל האופציות הבורסאי"

לבין "המורה השעתי".

ננגח זה את זה בקופות חיסכון מחוררות, נשבור כידוננו וניפול שדודים

איש על ארנק רעהו.

יציע הכבוד שלו גדוש במחושבות וזוהרות ובשלי מתרווחות מעטות וזהירות.

במאצ'טה חלודה סולל שביל בסבך אבוריג'יני, הרחק מתוכניות אי-רוח

ושעשועונים חסרי מזל.

במדינת הרייטינג – השוליים זוהרים, זה פסק הלכה אך לעיתים בעלטה

הקהל עושה דרכו בחשאי אליך.

מנווט בדד אל האולפן השקוף ואם לפני היעד יאזלו המים במימיה,

אז אבוי לאפיפנס היפה.

קצת על השיר