שיסף

רק במימיי מפרץ "מוסל" מסוגל העמלץ הלבן

לצבור מספיק תאוצה בכדי להניף את טון

גופו באוויר, להסתחרר מחוץ למיים

ולנגח את כלבי הים.

 

אצלנו דיי בסכין מטבח פשוטה ויד יציבה.

"רצחתי את אמא ילד

בוא תרד למטה

עופו עם המצלמות שלכם יא בני זונות", צרח המגואל.

 

"לא נתן לגשת ותקע בי מבט רצחני" העידה השכנה.

"התחננתי תן לי לטפל בה.

דחף אותי – עופי מפה, זוזי.

כשמלכה בוססה בשלולית של דם

מחרחרת – תצילו אותי השם ירחם".

 

בבית הכנסת בכיפור אמרה

"הוא מאיים עלי ברצח

אבל הוא לא יעשה את זה.

זה סרק זה סרק".

 

תנ"צ המחוז אמר לכתבים

שהיה צו הרחקה

ותלונה אחת שהגיש כנגדה,

החשוד המוכר למשטרה.

 

זירמיי מעמקים השבים משובר הגלים מסיעים חמצן

אל זימיי הקטלן, ללא מאמץ ניכר מצידו.

כך הרשות נתונה לו להישאר טרי למתקפה 

במיתווה הידוע מראש.

המוות הליילי מתקיים שקוף לעיניי המצלמה התרמית

של ספינת המעקב. 

 

קצת על השיר