השיבר

אני דווקא מאמין לעדויות, שמספרות שב יא' אדר

טרומפלדור אמר את המשפט האלמותי "ווט טפו יומט".

אני קונה את זה כי בחיים, במצבים הקריטיים

אנשים נוהגים לדבר על דברים יום יומיים.

 

אנשים מגייסים ברגעים קשים ציניות גדולה,

למשל הג'ינג'י ממנרה, שעפה לו הרגל.

הוא רואה אותה ממרחק 3 מ',

שואלים אותו "ג'ינג'י מה יהיה?"

והוא אומר "יהיה וולבו".

 

אין לי הסבר לזה.

אתה שומע ברגעים כאלה בקשות אידיוטיות.

שוכב לך בידיים פצוע, עומד למות

"תגיד לאח שלי שאני חייב לסגור אתו לגבי שעון המים, יש לי רעיון".

מסתכל עליו "אתה גמרת, אתה יודע את זה, שנינו יודעים את זה".

הם מצד אחד אומרים "אני יודע"

ומצד שני מגייסים איזה מין דבר אדיוטי לחלוטין.

מנגנון הכחשה רדום.

קצת על השיר