רק על יבש

רופא מלומד, שאת הטקסט לדקלם למד

מסביר לאימא המודאגת,

שהסטטיסטיקה מוטה קלות

לטובת אפשרותו של בנה לחלות.

כאשר אותו היא מתקנת,

מיד היא מואשמת כשבויה

בשטיפת-מוח של עיתונות עוינת.

 

דר' / פרופ' / מדען אטום / נוכל יקר,

לא יכלה האם בקולך שלא לזהות

את החיוך המר.

האם גם תחת שמך יש להוסיף בקטן

את הכתובת המתבקשת?

"המציג הוא רק שחקן 

– אליו לטיפול אין לגשת".

 

בתרגילים בבה"ד אסרו "אש-אש"

המצב דליק, נפיץ והרס"ר חושש.

גזיי תרעלה באוויר,

כליי הנשק הביולוגי והכימי מוכנים תדיר.

 

בעלי ההון כורים לביתם בכוח השלטון

בדרכם אל המיליון הנכסף –

טומנים לנו בור נוסף.

 

המדינה נתנה במתנה את משאביה

מתוך בהלת ההפרטה –

התפשטה מנכסיה.

וכעת עירומה היא –

מתכסה במערומיה.

בהותירה חסרי חמצן –

אותנו תושביה.

קצת על השיר