מהמערום

אוהב עדיין, בטרם ירחים שקועים

בדומן חוף מטולל שלכות.

עת שקיעת אגסים מתרוננת,

חדל הלב את שהבטיח לנו.

 

בעצם ידיך ילדת חלומנו.

השקת כאבים על דלתות ועל פתח.

רינת שיכחת-הנדוד הועבה,

באמש הצלול, הגאה שנדם.

 

*

דמותך נגלתה לי בין העצים

מתוקת פטמות.

גשם בפתילי שערותיך

ואני במסילת הדבש אעלה.

 

*

רוצה ללבוש צילך על ידי כמו

כפפה.

לילד אותך שנית מבין נשימותיך.

קצת על השיר