ציידים לקטים

נסיעה עם משורר מעלה סומק בלחיי הזמן,

מאיירת נתיביי שיר

בגלריית אבירי המילה.

מציתה מסדר כבוד של נוער עבריין,

המסלסל נרגילת כאב ביציעים פרוצים.

.

במשחק בייתי מכור לרוח

עולה מהספסל בזמן הפציעות לצוד חרוז נכסף.

ביד ימין מסמן תרגיל אסטרטגי

ובשמאלו דורש בשלום קוראיו.

מתפלמס עם המילים –

סייף מיומן.

קצת על השיר