חזק וברוך

"יהללך זר" נכתב, אך מי יהלל אדם זה

שכולם מוקיריו – אוהביו ואהוביו.

שראה גם בעבריין מורשע את הצדיק בעד הרשע

ופינה לידו בחג ומועד  – מקום עבור כל כושל ומועד.

ערבה בוכייה מבכה את לכתך,

אתה שהיית לה המשאב האמיתי

בחלבך דישנת ובדמך הרווית.

ליבך – תחנת כוח חייך

נתינה ללא גבול – לחם חוקך.

לפני ששאל המפקד מי יחלץ לחלץ את הגופות

מעבר לקויי האויב – כבר נחלצת וחילצת !

אות הגבורה עבורך אינו תפאורה, אלא שיגרת יומך.

בחרב העט אחזת ומהחרמש לא משה ידך.

לוחם וחולם, זורע וקוצר, כורם ובוצר.

משענת לרעיך ואב לתלמידיך

מתבונן בכל אדם בגובה עיניך.

ברוך כשמך היית – ברוך כישרונות ולב,

רב פעלים בשדה, בגן הירק ובניר

דוגמא לחניכים ומורים בעת זריעה, חריש וקציר.

נהגת לספר בעיניים בורקות על ילד ששתל ירקות

"העבודה בגינה לימדה אותו לאכול ארוחה מזינה"

אמרת וחייכת, כמו אז כשמהנשיא פרס חינוך קיבלת.

איש משפחה וספר, איש החזון והמעשה,

תולדותיך שזורים בתולדות המדינה והעיר.

עץ בודד בשממת הפוליטיקה סחופת הרוחות

דמותך – קרן אור בלב מדמנת השררה.

 אישיותך ואנושיותך יחסרו בנופי ארצנו.

ילד השדות – ביתך נטול קירות

נפשך מלאה בתום, טוהר וזכות.

ידיד ורע לכל, דנת כל אדם לכף זכות  –

ליבך עלה על גדותיו בחמלה וברוך

וכעת יהי זכרך ברוך.

קצת על השיר