הקוף ההורג

חברך לעבדות קם עליך לכלותך?
מלא בחשיבות עצמית בדימוס, נוסע באין כניסה
מאיץ לעברך בצביעות אוטנטית?
כתוב לו אשר עם ליבך !
שים קץ לקפיטליזם הרגשות החזירי הזה.

ספרטה זה כאן,
נולד עם אפוד ומחסנית ציפיות.
חייך – "הפקה הוליוודית דלת תקציב עם שחקנים זרים".
הם נגדינו?
קשה יום – נרמס תחת ממשלה קשת עורף.

תן דרור לרגשותיך וחיית הזעם הכלוא תזלוג אל הדף
ולא – תפלח את בית החזה.
מכונת השראה – מביאה כאב
מכונת כתיבה – מזור לליבך האוהב.

שמע זה לא הולך,
לוחות הברית לא מספקות את הסחורה
החיה הדו-רגלית הזו הקרויה אדם יוצאת מכלל שליטה.
נצטרך להתחיל לפמפם להם את העולם הבא.
אם אלוהים כבר לא עושה עליהם רושם –
השטן יבוא חשבון + טיפ 10%.

גילויי הלב שלך הוביל למפח נפש?
הם – עושים גזור והדבק לאנושיות,
עשה – שלח קבל לאנושות.

שבט עצמך גנטית וטוס לחלל.
כמה תיקח איתך בתיבה נוח:
100 אנשים, 50 זוגות, זה מיבנה חברתי יציב?
בחן את הסטטיסטיקה.
לפיה גם בוש ניצח פעמיים, למרות שהפסיד בקלפי.
הטייה קלילה = 3.000.000.000 קולות.
זה כוחה של התקשורת, כלי שלטוני לשימור העסקונה.

חושש מהקרינה הקוסמית הנצרבת באישון כהבזקי אור.
תחשוש מקיצוץ המס לעשירון העליון,
בידי נערי אוצר גוזרי קופון, המכריזים במגפון:
"האליטות ימשכו אתכם למעלה בשלייקס של המכנסיים".
עושרם יגן עלינו ויטפטף למטה,
כמו המיץ מהשקית של הזבל.

קצת על השיר