הפנמת אלול

מישהו נתן לך מינוס והחזרת לו מינוס,

מגיע לכם שני טיפשים.

מה שיקף לך בדבריו הקשים?

באיזה עצב חשוף נגע?

אולי צדק ותשנה אורחותיך

ואם טעה האר לו סתם כך.

 

מילה נשארת, מחשבה נותרת,

האנרגיה ממשיכה לרחף.

הפעל שני סוגרים – שיניים ושפתיים.

הפוך משפטיך לחיוב.

בחר בחלק הבונה.

נסח שוב בלי כעס.

 

הבּוסית אטמה עצמה מפני התנהגותה הפוגענית

ובכל זאת קשור אליה בעבותות.

מדוע משכת אותה לעולמך?

אילו תובנות הפקת?

הבא לה מתנה – שתיל קטן בעציץ בטון

ואחל "שיצמח אצלך כפי שאני צמחתי".

 

בחר במה להתמקד,

אפילו הירח משנה את מיקומו.

הכוכב שהיה מימינו, כעת לשמאלו – פלא

יהלום משויף ומה שמו?

 

כל חתן וכל כלה:

תהיה מלך כל עוד תעשה מזוגתך מלכה.

הצל עליה – תצל עליך

האר עליה – תהיה מוארת ותאיר עליך.

 

החיים מגוונים: פלפל, זית, זעתר, אבק, מלח, יין, נענע, דבש.

כמותית יש יותר רע מטוב,

ספור את מה שיש.

 

צלול לאוקיאנוס הרוע והיווכח –

ים העצב מלא שימחה רבה.

קל לשקוע – טביעה מתרחשת בדממה,

הצל את תוככי עצמך.

 

החושך מגרש את האור,

לכן ראשית – הייה מואר.

חיית בפחד – מסע כבד של ציניות ומרירות על כתפיך.

שים יד על הבטן – מקור החיים

בנה גשר זהוב מהעבר הקודר לעתיד הבוהק.

 

הקפד על המזונות, המשפיעים על המחשבות.

אמור את אשר על ליבך בדרכך המיוחדת.

יש בך כה הרבה, צמצם בדיבורך:

פחות – הוא יותר.

 

אימך הותירה לך מתנת חיים.

ברגע שהורידו אותה אל הבור ושלפו אלונקה ריקה –

זינק מטוס לשמיים.

נשמתה עלתה השמיימה ברכב אש.

 

לא ניתן לכעוס על הורה – שעשה את מה שידע.

אל תתאבל אם לכתה – חגוג את חייה

כפי שנהגה לומר "אני חוגגת את קיומי".

זיכרה נמצא בדברים שאהבה,

בשטויות שאפיינו אותה.

 

זכור את מגע החגורה בסלע,

את השחור שמחייך היקאת.

על חטא שחטאת לפניך היכית.

טיפשותם של אחרים היא נחלתם.

אל תיתן לכך אחיזה בחייך.

 

תת – המודע מכוון אותך ביום יום,

שטול בו מסרים.

התקווה והאמונה הן קרנות המזבח בהן נאחז בחשיכה.

חפש את האור

את הכדי ש… הבשביל ש… והלמען המסתמנים

בכל טעות.

 

מצא בבוקר דקה לתפילה –

הודיה על יום נוסף בעולם.

האל פגע בך – אבל לא הרג אותך.

מה למדת מזה?

צירופי המקרים בחייך זו דרכו להתגלות.

 

התבונן באסונות שפקדו אותך

מה שהחל כאן על האדמה הסתיים בשמיים.

המוות תמיד מסתיים שם.

ראה את כל המהלך.

 

הורים מגדלים נוער אבוד,

המסתובב בכבישים חסר מטרה.

נראים נחמד לחוד,

השתיה בחברותא מוציאה את החיה.

 

עודף המידע שוקע לקרקעית לא מפוענח,

לא מפוצח.

הצעירים מלקטים אותו בקודים הנהירים רק להם.

הצג ערכים, הראה דרך, הצב גבול

ויודו בסתר ליבם.

קצת על השיר