מכשיר ציפה

קולות הנערים מריעים את השתיקה.

קול אלוהיהם גדר ומחסומים.

שחור הלילה נס התנסה בהבלגה.

רוב הארץ שקט, שדות חיטה ריקים.

 

ברבור כחול נודד, מאותת בכנף שמיים.

מי הנהרות מלאים בשדות חיטים.

חיטה חבוטה אצל כנפי שמיים,

על המיים נדידת ברבורים כחולים.

 

*

אין אונים על פניך.

שרטוטים של עננים חולפים בך כבמסך.

יורדות כבדות ציפורי הארץ.

ניתזות על נעלי, ניתזות בעיניך.

איך הרטיבות משתלטת על הגוף.

לא כמו השכל הישר.

 

קצת על השיר