העורבים טבחו בציפורי השיר

נידחי, שקופי, מודרי המין האנושי,

שהוא הסקס הטוב בעולם

נפגשים אחרי ההלוויה

בחדר-זבל של מגדל יוקרה.

.

טקס הסרת הלוט בערפל

במעמד עדת המדינה.

התיקרובת בחסות החשיכה.

תביעת רגל סוציואקונומית בגרונך.

.

משה סילמן הי"ד

מוצת בנגיעת משואה שירית.

כספו מת, קופונו גזור

בידי נגידה המייללת נכסיה.

לתפארת מדינת טייקונאל.

.

שמאל חברתי איתר

ממוסמס, מאולחש, מורדם ומונשם

מצעו קבור מאחורי הגדר.

מצסיוט עמלו, פוליטיקלי כה ריק.

.

יותר רציחות מפיגועים

צדק נטוש קם להשכימו.

קש זילות חייו הנידף השכים להורגו

– שם יד בנפשו.

.

המוחים גולשים מההר

לממלכת הפלישתים

ראה/י הוזמנת !

קצת על השיר